home financiele planning echtscheidingsbemiddeling contact  
Martin's finacial planning Een gecertificeerd financieel planner staat voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid...
 
Financieel planner
Wie is Martin
Wat is financiele planning
Estate planning
Hypotheekadvies
Inkomensvoorzieningen
Belastingen
Bereken uw premie
Second opinion
Kosten
Links
 

Inkomensvoorzieningen

Dit is een onderwerp waar over het algemeen wat makkelijker over wordt gesproken. Onder de noemer langleven risico kunnen we een heleboel gebeurtenissen in een mensenleven indelen. We hebben het hier over de onderwerpen zoals pensioen en eerder stoppen met werken. Ook bespreken we bij het langleven risico spaardoelen voor netto uitgaven zoals een wereldreis, boot of andere leuke dingen.

Net als bij de analyse voor overlijden is het maken van een gedegen inventarisatie een must. Hierbij moet worden uitgegaan van de voorzieningen die men zal gaan ontvangen vanuit ten eerste de overheid (AOW) en ten tweede de werkgever (Ouderdomspensioen, Vut of Prepensioen) of de eigen onderneming (FOR , Pensioen in eigen beheer en opbrengst onderneming bij verkoop). Als laatste moeten hierbij de al bestaande privé-voorzieningen zoals lijfrentes, spaarplannen, beleggingen en overige zaken ter sprake komen.

Na deze gedegen inventarisatie moeten de door u geuite wensen worden afgezet tegen de bestaande situatie. Hieruit zal dan blijken in hoeverre de al aanwezige voorzieningen dekkend zijn voor de gewenste situatie.
Ook hier kunt u de vraag weer stellen in hoeverre een gedegen analyse voor u noodzakelijk is. U kunt hier achter komen door de simpele vraag of u exact op de hoogte bent van het consumptief besteedbaar inkomen dat u zult gaan ontvangen op de datum waarop u wenst te stoppen met werken.Ook arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid kunnen hier een belangrijke rol spelen.

Waar het weer om gaat is hoe hoog is mijn consumptief besteedbare inkomen op het door mij gewenste tijdstip.

Zaken die hier aan bod komen zijn:

- Pensioen: - Ouderdomspensioen
- Nabestaandenpensioen, wezenpensioen
- Arbeidsongeschiktheidspensioen

- Privevoorzieningen: Kapitaal en of lijfrentepolissen
Hyptheek of lijfrentesparen
Levensloop
Spaarloon
Bezittingen in box 3
Sociale verzekeringen:

WW, TW en bijstand
WIA, WGA , IVA
ANW
AOW

© 2008 martin's financieel planning
creatie: carenZa